Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 17
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 22458

επόμενη σελίδα