Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 42
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 91983

επόμενη σελίδα