Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 119
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 91956

επόμενη σελίδα