Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 88
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 91302, 91611, fax 91612
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 59
Κωδικός τηλεφώνου (22840)
τηλ. 91496
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 20
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ. 73500
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 111
Κωδικός τηλεφώνου (22840)
τηλ. 91303
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 250
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ. 71257
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 63
Κωδικός τηλεφώνου (22820)
τηλ. 71444
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 100
Κωδικός τηλεφώνου (22840)
τηλ. 61410
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 116
Κωδικός τηλεφώνου (22840)
τηλ. 42452
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 49
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ. 74134
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 60
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22880)
τηλ. 31302
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 78
Κωδικός τηλεφώνου (22810)
τηλ. 51500
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 60
Κωδικός τηλεφώνου (22840)
τηλ. 22081
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 77
Κωδικός τηλεφώνου (22840)
τηλ. 21705
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 50
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 41204
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 60
Κωδικός τηλεφώνου (22840)
τηλ. 32366
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 125
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ. 24552

επόμενη σελίδα