Είδος Μονάδας: Boutique Hotel
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 55
Απόσταση από θάλασσα: 30 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 41304

επόμενη σελίδα