Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 285
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28430)
τηλ. 64300
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 133
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28430)
τηλ. 64300

επόμενη σελίδα