Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 180
Απόσταση από θάλασσα: 600 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28420)
τηλ. 25930
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 419
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28420)
τηλ. 23341
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 133
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28420)
τηλ. 23798

επόμενη σελίδα