Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 135
Απόσταση από θάλασσα: 15 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28420)
τηλ. 25114
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 330
Κωδικός τηλεφώνου (28420)
τηλ. 25060

επόμενη σελίδα