Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 325
Απόσταση από θάλασσα: 150 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 41003
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 180
Απόσταση από θάλασσα: 600 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28420)
τηλ. 25930
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 160
Απόσταση από θάλασσα: 150 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 41703
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 243
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 41924
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 187
Απόσταση από θάλασσα: 700 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 41823
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 300
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28420)
τηλ. 61613
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 412
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 28253
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 203
Απόσταση από θάλασσα: 600 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 28971
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 391
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 26811
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 17
Απόσταση από θάλασσα: 250 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 71001
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 54
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 71137
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 74
Απόσταση από θάλασσα: 500 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 28576
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 82
Απόσταση από θάλασσα: 800 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28420)
τηλ. 61915
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 40
Κωδικός τηλεφώνου (28440)
τηλ. 89101
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 223
Απόσταση από θάλασσα: 30 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 71645
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 64
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 42251

επόμενη σελίδα