Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 47
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 71121
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 361
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 71001
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 717
Απόσταση από θάλασσα: 80 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 62600
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 424
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 41802
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 90
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 90300
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 256
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 68200
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 463
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 67000
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 508
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 41412
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 215
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 61303
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 981
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 69000
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 99
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 71367
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 613
Απόσταση από θάλασσα: 3 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28430)
τηλ. 52145
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 705
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 65000
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 243
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 22345
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 276
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 23801
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 259
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 28400

επόμενη σελίδα