Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 287
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (23740)
τηλ. 42103, fax 42028
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 434
Απόσταση από θάλασσα: 150 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (23770)
τηλ. 31424
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 168
Απόσταση από θάλασσα: 800 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (23740)
τηλ. 61166
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 224
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (23740)
τηλ. 71400
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 100
Απόσταση από θάλασσα: 30 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (23740)
τηλ. 99531
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 74
Κωδικός τηλεφώνου (23750)
τηλ. 77000
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 451
Κωδικός τηλεφώνου (2310)
τηλ. 549000
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 99
Κωδικός τηλεφώνου (2310)
τηλ. 250200
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 145
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (23750)
τηλ. 20400
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 398
Κωδικός τηλεφώνου (2310)
τηλ. 017000
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 356
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (23520)
τηλ. 61431
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 93
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (23770)
τηλ. 31267
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 320
Κωδικός τηλεφώνου (23740)
τηλ. 20820
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 258
Κωδικός τηλεφώνου (2310)
τηλ. 294000
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 355
Κωδικός τηλεφώνου (23740)
τηλ. 22100
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 364
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (23770)
τηλ. 31047

επόμενη σελίδα