Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 40
Κωδικός τηλεφώνου (23970)
τηλ. 22112
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 48
Κωδικός τηλεφώνου (23740)
τηλ. 51243

επόμενη σελίδα