Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 236
Απόσταση από θάλασσα: 30 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (25510)
τηλ. 39290
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 183
Κωδικός τηλεφώνου (25410)
τηλ. 64414
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 299
Απόσταση από θάλασσα: 30 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (25510)
τηλ. 89100
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 61
Κωδικός τηλεφώνου (25410)
τηλ. 84805
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 227
Απόσταση από θάλασσα: 30 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (25510)
τηλ. 26448

επόμενη σελίδα