Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 216
Κωδικός τηλεφώνου (25510)
τηλ. 28735
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 105
Κωδικός τηλεφώνου (25510)
τηλ. 98291, ελέγξτε αν λειτουργεί το κάμπινγκ
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 137
Κωδικός τηλεφώνου (25410)
τηλ. 51379
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 56
Κωδικός τηλεφώνου (25330)
τηλ. 61133
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 180
Κωδικός τηλεφώνου (25350)
τηλ. 31217, ελέγξτε αν λειτουργεί το κάμπινγκ

επόμενη σελίδα