ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:    Θεσσαλία   >   Μαγνησία   >   Νεοχώρι
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 15
Κωδικός τηλεφώνου (24230)
τηλ. 55758

επόμενη σελίδα