ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:    Θεσσαλία   >   Μαγνησία   >   Μικρό
Είδος Μονάδας: Νοικ.Δωμ/Διαμ
Μήνες Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 23
Κωδικός τηλεφώνου (24230)
τηλ. 78002, κινητό 6977412298

επόμενη σελίδα