Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιούνιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 106
Κωδικός τηλεφώνου (24430)
τηλ. 61209

επόμενη σελίδα