Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 110
Κωδικός τηλεφώνου (22270)
τηλ. 71120

επόμενη σελίδα