Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 72
Κωδικός τηλεφώνου (22270)
τηλ. 97250
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 85
Κωδικός τηλεφώνου (22260)
τηλ. 41121
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 110
Κωδικός τηλεφώνου (22270)
τηλ. 71120

επόμενη σελίδα