Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 451
Απόσταση από θάλασσα: 250 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 54401
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 519
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 75433
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 212
Απόσταση από θάλασσα: 350 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26710)
τηλ. 94400
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 372
Κωδικός τηλεφώνου (26710)
τηλ. 83581
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 550
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 94241
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 590
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 88400
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 468
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 90003
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 76
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26740)
τηλ. 22708
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 204
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26450)
τηλ. 29029
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 517
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 99000
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 195
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 39485
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 501
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 36540
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 112
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 72672
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 164
Κωδικός τηλεφώνου (26950)
τηλ. 41329
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 253
Κωδικός τηλεφώνου (26950)
τηλ. 41302
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 726
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 71183

επόμενη σελίδα