Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 15
Κωδικός τηλεφώνου (26630)
τηλ. 52062
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 43
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 91862
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 36
Κωδικός τηλεφώνου (26620)
τηλ. 61123
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 35
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 91393

επόμενη σελίδα