Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 30
Κωδικός τηλεφώνου (22430)
τηλ. 61900

επόμενη σελίδα