Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 250
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 57120
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 84
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 97400

επόμενη σελίδα