Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 374
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 01100, fax 01200
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 782
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ 45700
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 140
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 26112
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 260
Κωδικός τηλεφώνου (22440)
τηλ. 49100
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 446
Απόσταση από θάλασσα: 40 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22420)
τηλ. 91221
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 292
Απόσταση από θάλασσα: 80 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 85000
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 600
Απόσταση από θάλασσα: 15 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22420)
τηλ. 49900
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 804
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 57100
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 642
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22440)
τηλ. 31601
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 611
Κωδικός τηλεφώνου (22440)
τηλ. 46222
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 90
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 52252
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 47
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 90844
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 254
Κωδικός τηλεφώνου (22420)
τηλ. 42250
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 108
Κωδικός τηλεφώνου (22420)
τηλ. 54400
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 404
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22420)
τηλ. 57200
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 695
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 54700

επόμενη σελίδα