Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 8
Κωδικός τηλεφώνου (24670)
τηλ. 83682
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 16
Κωδικός τηλεφώνου (23850)
τηλ. 51205

επόμενη σελίδα