Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 76
Απόσταση από θάλασσα: 500 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (210)
τηλ. 4287442
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 10
Κωδικός τηλεφώνου (22960)
τηλ. 210-5545711

επόμενη σελίδα