Είδος Μονάδας: Επιπλ.Κατ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 20
Απόσταση από θάλασσα: 350 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22940)
κινητό 6945993943, fax 210-6801478

επόμενη σελίδα