Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 122
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (25930)
τηλ. 58212
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 276
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (25930)
τηλ. 72083
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 299
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (2510)
τηλ. 600060

επόμενη σελίδα